Vestegnens Kulturuge

Fakta om kulturugen

Vestegnens Kulturuge fandt sted 10 dage i september. Den første kulturuge blev afholdt i 2013 og den sidste i 2023. Formålet med Vestegnens Kulturuge var at skabe oplevelser med kunst og kultur, som kommunerne ikke ville kunne arrangere alene.

Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Kulturugen arrangeredes af Vestegnens Kulturinvesteringsråd, der blev oprettet af kommuner på Vestegnen i 2007. Idéen med rådet var gennem kunst og kultur dels at skabe oplevelser for kommunernes borgere, men lige så vigtigt at nuancere omverdenens billede af Vestegnen.

Borgmestrene fra kommunerne udgjorde bestyrelsen, kulturcheferne sad i styregruppen og kulturkonsulenter var projektgruppen. Sekretariatet havde hjemme i Hvidovre Kommune, Center for Kultur og Fritid. Hver kommune gav 4 kroner pr. borger til at drifte rådet.